Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2022 26

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine

Številka:  478-57/2021

V skladu z devetim in 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v povezavi s 57. členom ZSPDSLS-1, in na podlagi vloge Brede Humerca, Cesta Cirila Tavčarja 1a, Jesenice, Občina Jesenice objavlja:

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

najem nepremičnine z ID znakom: parcela 2178 803, v izmeri 60 m2.

Najnižja ponudbena cena za letni najem nepremičnine je 78,00 EUR. DDV se v skladu z 2. točko prvega odstavka 44. člena ZDDV-1 ne obračuna.

Rok za sprejem ponudbe zainteresiranih ponudnikov je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.     

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo najemna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Najemnina se plačuje letno vnaprej, v roku 8 dni od izdaje računa, pravočasno plačilo celotne najemnine je bistvena sestavina pogodbe.

Vse dodatne informacije o predmetu razpolaganja so na voljo pri Gaji Dolar, Oddelek za okolje in prostor med 7:00 in 11:00 uro.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 371 krat Nazadnje urejano na sreda, 26 januar 2022 13:33