Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

mar  2022 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka: 478-81/2021

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2178 26/4, v izmeri 86 m2; najnižja ponudbena cena znaša 2.150,00EUR
  • parcela 2178 26/10, v izmeri 26 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 390,00 EUR in
  • parcela 2178 26/11, v izmeri 29 m2; najnižja ponudbena cena znaša 435,00 EUR.

Nepremičnine se prodajajo skupaj in dejansko v naravi predstavlja funkcionalne površine (dovoz, fundus pomožnega objekta) k nepremičnini z ID znakom: parcela 2178 21 oziroma stanovanjski stavbi na naslovu Partizanska pot 15, Koroška Bela.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Nepremičnini z ID znakom: parcela 2178 26/10 in parcela 2178 26/11 ležita v priobalnem pasu vodotoka – potoka Bela. Skladno z določili Zakona o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20) ima Republika Slovenija predkupno pravico na navedenih nepremičninah.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice oziroma po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca (RS, Direkcija RS za vode) o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 846 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 07 marec 2022 08:59

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave