Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

avg 2022 30

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Številka:            478-35/2022
Datum:              30. 8. 2022

Občina Jesenice na podlagi 5., 9., 52. in prve alineje 1. odstavka 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo solastniških deležev:

  • do 3/8 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/1 in
  • do 1/2 na nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/2.

Solastniška deleža se prodajata izključno skupaj. Najnižja ponudbena cena za oba solastniška deleža skupaj znaša 10.746,00 EUR.

Nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/1 in parcela 2175 844/2 v naravi predstavljata stanovanjsko stavbo na naslovu Cesta 1. maja 23, Jesenice, skupaj s pripadajočim zemljiščem (dvorišče/vrt). Omenjena stavba ima izdelano energetsko izkaznico št. 2022-632-173-98702, veljavna do 31. 7. 2032 - Energetski razred D (101,89 kWh/m2a). Solastniška deleža navedenih nepremičnin, ki sta predmet prodaje, predstavljata stanovanjske prostore v pritličju navedene stavbe s samostojnim vhodom, skupaj s souporabo  dvorišča/vrta. Površina in razporeditev prostorov ni natančno določena – stavba kot celota ni vpisana v kataster stavb. Prostori so v slabem stanju in potrebni celovite prenove oziroma obnove v sklopu celotne stavbe – funkcionalno so povezani s preostalimi deli navedene stanovanjske stavbe. Občina Jesenice je navedena solastniška deleža pridobila v zapuščinskem postopku po fizični osebi, zato z natančnejšimi podatki ne razpolaga.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale.

Ker sta nepremičnini z ID znakom: parcela 2175 844/1 in parcela 2175 844/2 v solastnini imajo ostali solastniki, na podlagi 3. odstavka 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) predkupno pravico. V primeru, da predkupni upravičenci ne bodo uveljavljali predkupne pravice in da bo izražen interes več oseb za nakup navedenih solastniških deležev (več najugodnejših ponudb), bodo s temi osebami opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice oziroma po pridobitvi izjave predkupnih upravičencev o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla bremeni kupca in se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 603 krat Nazadnje urejano na torek, 30 avgust 2022 12:47

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave