Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

jan  2023 31

Analiza stanja javnega potniškega prometa v občini Jesenice

Gospodarsko javno službo opravljanja dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice trenutno opravlja podjetje Arriva d.o.o. Koncesijska pogodba je bila leta 2017 podpisana za obdobje 5-ih let, tj. do 30. 6. 2022, nato pa z dodatkom podaljšana še za obdobje 1 leta. V letošnjem letu se torej koncesijska pogodba izteka in bo potrebno z javnim naročilom izbrati koncesionarja za novo obdobje izvajanja. Kot del osnove za pripravo tega postopka je Občina Jesenice v letu 2022 naročila izdelavo optimizacije javnega potniškega prometa na območju Občine Jesenice, katere osnova je analiza trenutnega stanja. V okviru analize se je analiziralo:

  • poteke linij mestnega in medkrajevnega potniškega prometa ter vozovnice,
  • vozne rede obstoječih linij,
  • število potnikov po posameznih letih ter za potrebe te analize tudi na izbrana dva vzorčna dneva (sreda in sobota),
  • število kilometrov,
  • subvencionirane vozovnice,
  • prihodke in stroške,
  • vključenost MPP v strateške dokumente Občine Jesenice,
  • osnovne demografske kazalce in delovne migracije.

Analiza za zaključek vsebuje SWOT analizo kot izhodišče za optimizacijo javnega potniškega prometa na območju občine Jesenice.

V nadaljevanju sledi še priprava optimizacije MPPJ s predlogom različnih variant potekov in frekvence linij MPPJ z analizo stroškov in prihodkov posameznih variant ter izborom optimalnega in za vse deležnike vzdržnega predloga, ki bo predstavljala osnovo za pripravo postopka javnega naročila za izbor koncesionarja za izvajanje MPPJ in podpis nove koncesijske pogodbe.

Analizo trenutnega stanja mestnega potniškega prometa v občini Jesenice objavljamo v priponki.

Prebrano 735 krat Nazadnje urejano na sreda, 01 februar 2023 07:39