Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

apr  2023 26

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - Hrušica 70A

Številka: 478-43/2022
Datum: 24. 4. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2172 280/1, v izmeri 244 m2; najnižja ponudbena cena znaša 4.880,00EUR in
  • parcela 2172 281/22, v izmeri 54 m2 ; najnižja ponudbena cena znaša 864,00 EUR.

Nepremičnini se prodajata skupaj in dejansko v naravi predstavljata funkcionalne površine (dostop/dvorišče, vrt) k stanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 70A. Po nepremičnini z ID znakom: parcela 2172 281/22 poteka vod gospodarske javne infrastrukture (kanalizacija) za katerega si bo Občina Jesenice izgovorila brezplačno nepravo stvarno služnost vzdrževanja v javno korist.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 30 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Plačilo stroškov izvedbe pravnega posla se natančno uredi v prodajni pogodbi.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 448 krat Nazadnje urejano na torek, 16 maj 2023 13:58

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave