Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

okt 2023 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za menjavo nepremičnin

Številka: 478-64/2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 55. člena, v povezavi z 52. členom, Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR), ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za menjavo nepremičnin z ID znakom:

  • parcela 2175 1/13, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Občine Jesenice,
  • parcela 2175 1/11, v izmeri 27 m2, po stanju Informacijskega sistema eZK v lasti Elektra Gorenjska d.d.

Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 1/13 v naravi predstavlja pozidano zemljišče na katerem je zgrajena transformatorska postaja Zarja. Nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 1/11 pa v naravi predstavlja stavbno zemljišče, preko katerega poteka vod javne meteorne kanalizacije.

Menjava nepremičnin se bo izvedla po načelu »videno-menjano« Menjalna pogodba med Občino Jesenice in Elektrom Gorenjska d.d. bo sklenjena po poteku roka 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Ker se bo menjava izvedla nepremičnina za nepremičnino (m2 za m2), stranki ocenjujeta vrednost na 2.268,00 EUR po nepremičnini. Poleg kupnine je vsaka stranka zavezana plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin (za nepremičnino, ki jo daje v menjavo), notarske stroške (overitev svojega podpisa) ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo (za nepremičnino, ki jo prejema).

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 586 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 23 oktober 2023 11:49

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave