Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

nov  2023 23

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2172 419/20, v izmeri 355 m2; najnižja ponudbena cena znaša 10.650,00 EUR (brez davščin povezanih s prometom nepremičnine).

Številka: 478-13/2023
Datum: 22. 11. 2023

Občina Jesenice na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23-ZORR), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine z ID znakom:

  • parcela 2172 419/20, v izmeri 355 m2; najnižja ponudbena cena znaša 10.650,00 EUR (brez davščin povezanih s prometom nepremičnine).

Nepremičnina v naravi predstavlja del zemljišča, ki zaokrožuje  območje nepremičnin s parc. št.: 278/2, 444, 442, 252/9, 278/3, 419/17, 419/16, 443, 441, 440 k.o. 2172 - Hrušica, last gospodarske družbe KLU-S d.o.o.

Rok za oddajo izjave o interesu oziroma rok za podajo ponudbe (obrazec je priloga namere) je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Izjava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Kot pravočasne se bodo štele vse izjave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20 - dnevnega roka od objave predmetne namere, in izjave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.  Nepravočasne izjave  se v nadaljnjem postopku ne bodo upoštevale. V primeru izraženega interesa več oseb bodo opravljena pogajanja.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 15 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe. Poleg kupnine je kupec zavezan plačati tudi stroške davščin povezanih s prometom nepremičnine, strošek notarske overitve podpisa prodajalca ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Matej Smukavec, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št. (04) 5869 280.

Občina Jesenice si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Prebrano 371 krat Nazadnje urejano na četrtek, 23 november 2023 15:09

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave