Javne objave

dec  2012 13

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Blejska Dobrava 44

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Blejska Dobrava 44

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora – telovadnice v objektu Blejska Dobrava 44, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu januarju 2013 oddala v najem poslovni prostor - telovadnico v objektu Blejska Dobrava 44, Blejska Dobrava. Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na internetni strani Občine Jesenice.

Številka: 77/2012-sz

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Namera o oddaji poslovnih prostorov v urni najem – večnamenska dvorana in telovadnica v stavbi Blejska Dobrava 44

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Ur list RS št. 86/2010 in spr.) in na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/11 in spr.), župan Občine Jesenice  objavlja naslednjo:

Namero

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe sklenila Pogodbo o najemu večnamenske dvorane in telovadnice v stavbi Blejska Dobrava 44, 4273 Blejska Dobrava.
Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Številka:  78/2012-sz

Prebrano 2627 krat