Javne objave

jul  2014 03

Namera o sklenitvi pogodbe o uporabi

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice bo, v skladu s 1. odstavkom 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe), s Splošno bolnišnico Jesenice, Cesta maršala Tita 112, Jesenice, sklenila Pogodbo o uporabi dela nepremičnin s parc. št. 1401/1, 1401/8 in 1401/9 k.o. 2175 - Jesenice, za potrebe začasnega pristajališča helikopterja za nujno medicinsko pomoč. 

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-45/2014

Prebrano 1580 krat