Javne objave

jul  2014 16

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo z Anico Olgo Svetina, Cesta Alojza Travna 20, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa  ter gradnje, uporabe in vzdrževanja priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo preko služeče nepremičnine s parc. št. 26/13 k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujočih nepremičnin s parc. št. 26/9 in 29/0 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 26/9 in 29/0 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-44/2014

Prebrano 2317 krat