Javne objave

Avg 2014 04

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

Številka:478-25/2012

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine – posameznega dela stavbe z identifikacijsko številko 2175-766-8, objavlja namero, da bo s Tomom Jugom, Grajska ulica 22, 6330 Piran, za navedeno nepremičnino  sklenila Prodajno pogodbo in pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Prebrano 1699 krat