Javne objave

avg 2014 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin

Številka: 478-61/2013

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 26/14 in 26/15 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (zemljišč) s parc. št. 26/14 in 26/15 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1913 krat