Javne objave

okt 2014 08

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c Jesenice v najem

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu oktobru 2014 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37 c, Jesenice. Občina Jesenice bo poslovni prostor oddala v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1858 krat