Javni razpisi

mar  2015 17

Javni razpis za projekt Zibelka idej 2015 RAGOR

JAVNI RAZPIS ZA PROJEKT ZIBELKA IDEJ 2015

1.       Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca:

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske; Spodnji Plavž 24e, SI-4270 JESENICE

2.       Namen poziva

Namen poziva je izbira projekta v okviru projekta Zibelka idej 2015, ki prispeva k razvoju občine Jesenice, še posebej posameznih mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter so trajnostno ter družbeno odgovorni. Projekti  morajo biti namenjeni eni od naslednjih tematik:

 • povezovanju in sodelovanju mladih,
 • oživljanju mladinskih aktivnosti,
 • izboljšanju  kvalitete življenja mladih in ostalih prebivalcev občine Jesenice
 • ter spodbujanju in razvoju samozaposlitve.

3.       Kdo se lahko prijavi

Na razpis se lahko prijavijo mladi, posamezniki, v starosti med 18. in 29. letom s statusom dijaka ali študenta ter s stalnim bivališčem na Gorenjskem.

4.       Število prijav

Posamezni prijavitelj lahko v letu 2015 prijavi en projekt.

5.       Vsebinska področja

V okviru poziva se je  možno prijaviti na naslednja vsebinska področja:

 • IZOBRAŽEVANJE ( npr. karierni in osebnostni razvoj, neformalno izobraževanje,..),
 • KULTURNO USTVARJANJE (npr. spodbujanje kreativnosti, aktivnosti na področju glasbe, umetnosti..),
 • DRUŽBA ( npr. socialna problematika, izboljšanje kvalitete življenja, aktivno državljanstvo, človekove pravice…)
 • ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA (npr. šport, spodbujanje aktivnega načina življenja, zdrava prehrana,…)
 • NARAVOSLOVJE (npr. ekologija, tehnološki razvoj, inovacije, spodbujanje učinkovite rabe energije,..).

6.       Merila za ocenjevanje projekta

Pogoj za obravnavo projekta je izpolnjevanje vseh osnovnih  meril. V kolikor prijavitelj ne izpolnjuje katerega izmed osnovnih pravil se vloga izloči iz nadaljnje obravnave.

OSNOVNA MERILA

DA

NE

Merilo št.1

Projekt prispeva k razvoju posamezne mestne četrti ali krajevne skupnosti

Merilo št. 2

Projekt se navezuje na eno ali več vsebinskih področjih poziva

Merilo št. 3

Projekt je pripravljen, prijavljen in bo izveden s strani mladih

Merilo št. 4

Iz finančne konstrukcije je jasno razviden namen porabe prihodkov projekta s strani poziva

V nadaljnji obravnavi, se projekt oceni  z ocenami od 1 do 10 s strani komisije. V kolikor več projektov zbere isto oceno si Razvojna agencija Zgornje Gorenjske pridržuje pravico, da izmed visoko ocenjenih projektov, ne glede na višino prejete ocene tekom ocenjevanja, predlaga za naj projekt Zibelka idej 2015 samo en projekt.

Ovojnice z napačnimi oznakami bodo s sklepom komisije takoj zavrnjene.

7.       Organizirana delavnica

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo za potencialne prijavitelje organizirala delavnico, na kateri bodo lahko potencialni prijavitelji s strokovnjaki dodatno razvili idejo ter jo pripravili do vsebin, ki bodo primerne za prijavo na poziv dne 30.4.2015 ob 12. uri v prostorih RAGOR – ja.

8.       Oddaja vloge

Vloga mora vsebovati:

 • kopijo osebnega dokumenta,
 • kopija potrdila o vpisu, ki dokazuje status dijaka ali študenta,
 • projektno nalogo s terminskim in finančnim načrtom.

Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena na računalniku in poslana priporočeno po pošti na naslov Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice, s pripisom ''Ne odpiraj- javni razpis – Zibelka idej'' ter pripisanim imenom , priimkom in naslovom pošiljatelja. Projektna naloga mora biti poslana najkasneje do  31.5.2015.

9.       Rezultati poziva

Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni najkasneje  v enem tednu od  predvidenega termina za ocenjevanje prispelih vlog. Najboljša projektna naloga bo nagrajena s 150 euri.

Dodatne informacije v  povezavi z javnim pozivom dobite na sedežu  Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, SI-4270 Jesenice: Edisa Alagić (tel. 04/ 581-34-00, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. .

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 17-03-2015
 • Veljavno do: 31-03-2015
Prebrano 1381 krat Nazadnje urejano na torek, 17 marec 2015 13:06