Javni razpisi

avg 2015 28

Dopolnitev in popravek javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015

V razpisni dokumentaciji Javnega razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice v letu 2015 št. 302-8/2015, ki je bil dne 24.8.2015 objavljen na spletni strani www.jesenice.si, se:

  1. dodajo Merila za vrednotenje za ukrep Sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.
  2. zamenja se prijavni obrazec 6. Prijavni obrazec za ukrep sofinanciranje stroškov oživljanja in ureditve poslovnih prostorov in obratov.

Dopolnitev javnega razpisa se objavi na uradni spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.
Ostala določila navedenega javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

ODGOVORI IN VPRAŠANJA

Vsi odgovori na vprašana, postavljena v zvezi z javnim razpisom, bodo objavljeni na spletni strani. Dokumenta Odgovori in vprašanja 2015 se bo sproti dopolnjevala do roka za oddajo prijav (5.10.2015).

Povezava do razpisne dokumentacije: http://www.jesenice.si/sl/za-obcana/javna-narocila-razpisi-objave/javni-razpisi/item/13089-javni-razpis-o-dodeljevanju-financnih-vzpodbud-za-razvoj-gospodarstva-v-obcini-jesenice-v-letu-2015

Prebrano 1635 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave