Javni razpisi

dec  2015 07

Poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice - gostinski lokal na zgornji postaji žičnice Španov vrh

1. ORGANIZATOR JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE, Ledarska 4, Jesenice - upravljalec stvarnega premoženja.

2.    PREDMET:

Predmet oddaje je poslovni prostor s pare. št. 370/3 k.o. 2637 - Planina-, v stavbi st.121
Predmet najema obsega:

  • gostinski prostor 12 m2
  • shramba_2 m2
  • SKUPAJ:    14 m2

Sanitarije v velikosti 4,00 m2 niso vštete kot najemni prostor v izračun najemnine. Sanitarije se uporabljajo kot skupni prostor. Najemnik je dolžan za uporabo sanitarij poravnati vse obratovalne stroške (komunalne stroške, elektriko, čiščenje, potrošni material...). Nepremičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je last Občine Jesenice in je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice. Zavod za šport Jesenice Gostinski lokal na zgornji postaji žičnice Španov vrh oddaja v najem na podlagi načela gospodarnosti, za namen gostinske dejavnosti.

5. Rok za oddajo ponudb:

Rok za oddajo ponudb je ponedeljek 21.12.2015 do13.00 ure. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 21.12.2015 po 13.00 uri ne bodo upoštevane. Odpiranje bo javno dne 22.12.2015 ob 11.00 v sejni sobi Športne dvorane Podmežakla, sejna soba 1. nadstropje. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Zavodu za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, Jesenice, direktorju Zoranu Kramarju, telefon 041 652 709.

Več o razpisu v priloženi razpisni dokumentaciji.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 07-12-2015
  • Veljavno do: 22-12-2015
Prebrano 1819 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 07 december 2015 07:20