Javni razpisi

okt 2017 13

Razpis za strokovno tehnično delovno mesto FINANČNIK VII/1

Številka: 110-13/2017

Občina Jesenice na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 spr.) objavlja

razpis za strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas

FINANČNIK VII/1 (šifra J017016, DM št. 62)

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo imeti naslednje pogoje glede izobrazbe in delovnih izkušenj:

1. izobrazba:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) – 16201 ali
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) – 16202 ali
 • visokošolska strokovna izobrazba – 16203 ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba – 16204
 • ekonomske smeri.

2. delovne izkušnje:

 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovne naloge finančnika VII/1:

 • vodenje knjige prejetih računov,
 • organiziranje dela za vodenje analitične evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja,
 • sodelovanje pri pripravi internih navodil za izvedbo inventure,
 • organiziranje usklajevanja analitične in sintetične evidence ter dejanskega in knjižnega stanja,
 • preverjanje skladnosti dokumentov (pogodb, računov, potnih nalogov, odredb) z zakonskimi določili, ki urejajo področje dela,
 • obračun in planiranje plač in drugih prejemkov delavcev, obračun in planiranje sejnin, nagrad, pogodbenih del, avtorskih honorarjev in drugih osebnih prejemkov,
 • vodenje blagajniškega poslovanja,
 • obračun kupnin prodanih stanovanj,
 • administrativno tehnična dela,
 • sodelovanje pri pripravi proračuna,
 • druge naloge po odredbi vodje.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 1. obrazec za prijavo, ki je priloga tega javnega razpisa in iz katerega mora biti razvidno:
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo ( z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Jesenice, C. železarjev 6, Jesenice. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s 3-mesečnim poskusnim delom, ter s polnim delovnim časom.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo " javni razpis , št. 110-13/2017 – finančnik VII/1« na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Jesenice ter na Zavodu RS za zaposlovanje, to je do vključno 21.10. 2017. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 5869 231 pri Alenki Justin. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Dodatne informacije

 • Veljavno od: 13. 10. 2017
 • Veljavno do: 21. 10. 2017
Prebrano 3286 krat Nazadnje urejano na petek, 21 maj 2021 13:45

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave