Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

feb  2021 15

Popravek in dopolnitev javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021

Objavljamo popravek in dopolnitev javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021, ki je bil objavljen dne 1. 2. 2021. Besedilo popravka .  

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti (Ur. list RS, št. 84/2012), objavljam naslednji

POPRAVEK IN DOPOLNITEV JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME IN PROJEKTE S PODROČJA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V LETU 2021

S tem popravkom in dopolnitvijo se spreminja točka XII. Javnega razpisa za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021, objavljenega na spletni strani Občine Jesenice dne 1. 2. 2021.

Navedena točka se v celoti črta in nadomesti, kot sledi iz tega popravka.

XII. Datum obravnavanja vlog:

Komisija za odpiranje vlog bo v skladu z določbo 2. odstavka 117. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 s sprem.) začela z odpiranjem pravočasno prispelih vlog v sejni sobi Občine Jesenice dne 3. 3. 2021 za LK1 (programi) in dne 4. 3. 2021 za LK 2 (projekti) in ugotovila ali izpolnjujejo razpisane pogoje. Vloge, ki bodo prispele po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.«

 

 Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

 

Povezava na razpisno dokumentacijo:

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2021

Prebrano 1221 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 15 februar 2021 14:28

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave