Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

mar  2021 04

Javni razpis o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Jesenice v letu 2021

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Jesenice v skupni višini 25.000,00 € za namene, ki prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanju ter ustvarjanju delovnih mest v podeželskem prostoru, k ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva in k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Za vsako investicijo, znotraj vsakega ukrepa, je potrebno oddati svojo vlogo.

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za vrednotenje naložb, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ter na spletni strani Občine Jesenice: www.jesenice.si.

Vlagatelji lahko dobijo vse informacije v zvezi z javnim razpisom na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, pri Metki Zalokar, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel.: 04/586 92 60.

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG

Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno Občine Jesenice ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-mail pošiljatelja.

Rok za oddajo vlog je do vključno 02.04. 2021 (osebno v sprejemno pisarno Občine Jesenice do 12:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure).

Vloga za posamezno naložbo, posamezen ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2021 -  ______ (številka ukrepa)!«.

  • Ukrep št. 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo;
  • Ukrep št. 7: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji;
  • Ukrep št. 8: Nove investicije za delo v gozdu;
  • Ukrep št. 9: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;
  • Ukrep št. 10: Šolanje na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih;
  • Ukrep št. 11: Delovanje društev in njihovih združenj.

Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice, bodo s sklepom zavržene

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 4. 3. 2021
  • Veljavno do: 2. 4. 2021
Prebrano 1036 krat Nazadnje urejano na četrtek, 04 november 2021 09:39

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave