Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

mar  2023 24

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2023

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

  • sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2023,
  • sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti oz. druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Jesenice v letu 2023,
  • sofinanciranje projektov obnove nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki jih je z Odlokom razgalsila Občina Jesenice, vendar samo v primeru, da pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine ugotovi, da je kulturni spomenik ogrožen in o tem izda pisno menje.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s sklepom zavržena.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 24. 4. 2023. Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30 ure.

Dostop do razpisne dokumentacije in posredovanje informacij

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila, razpisi in objave«. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega razpisa tudi v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 04 58 69 310 (Tea Resman).


Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 24. 3. 2023
  • Veljavno do: 24. 4. 2023
Prebrano 473 krat Nazadnje urejano na četrtek, 22 februar 2024 14:08

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave