Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

apr  2023 07

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice

Številka:             354-18/2023

Predmet javnega razpisa (nameni, za katere se dodeljujejo sredstva)

Sredstva so namenjena za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju Občine Jesenice v letu 2023.

Sofinancira se ukrepe na območjih zemeljskega plazu, na zemljišču ali več zemljiščih v zasebni lasti, na katerih je zaradi posledic zemeljskega plazu omejena ali onemogočena raba prostora, zemeljski plaz pa ob tem ogroža stanovanjske stavbe, stavbe za občasno prebivanje, nestanovanjske stavbe za izvajanje dejavnosti, nujne poti na zemljiščih ipd.. Sofinancira se hidrotehnične in geotehnične ukrepe, s katerimi se odpravijo posledice zemeljskih plazov, prepreči njihovo širjenje in doseže njihova ustalitev.

Višina sredstev za izvedbo ukrepov se zagotovi na podlagi ocene neposredne škode zaradi posledic zemeljskega plazu na zemljišču. Oceno neposredne škode zagotovi Komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah v Občini Jesenice, ki je imenovana s strani župana občine Jesenice.

Za izvedbo ukrepov za odpravo posledic zemeljskega plazu se enemu upravičencu za izvedbo celovitega ukrepa na zemljišču, lahko dodeli največ do 50 % potrebnih sredstev (neto), vendar največ 5.000,00 EUR (pet tisoč evrov) sredstev. DDV ni upravičen strošek in ni predmet sofinanciranja.

Sredstva se dodeljujejo za ukrepe izvedene v preteklem koledarskem letu.

Rok in način oddaje vlog

Natisnjena prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje ukrepov za odpravo posledic zemeljskih plazov na zemljiščih v zasebni lasti na območju občine Jesenice – sklic 354-18/2023 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Vloge morajo biti najpozneje do vključno ponedeljka, 8. maja 2023, oddane v sprejemno pisarno Občine Jesenice v času uradnih ur oz. ta dan oddane na pošto kot priporočena pošiljka.

Šteje se, da je tiskana prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14:30 ure.

Prijavitelj se za en namen lahko prijavi z eno vlogo.

S sklepom se zavrže vloga, ki ne bo pravočasna in je ne bo vložila upravičena oseba.

Informacije o javnem razpisu

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure:

  • Živa Ozmec
    Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica
    Tel: 04 5869 235, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Dodatne informacije

  • Veljavno od: 7. 4. 2023
  • Veljavno do: 8. 5. 2023
Prebrano 898 krat Nazadnje urejano na petek, 23 junij 2023 13:37

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave