Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

May 2016 23

Naslednje leto se zaključuje projekt finančnih spodbud za energetsko sanacijo objektov

Naslednje leto se zaključuje projekt finančnih spodbud za energetsko sanacijo objektov Foto: Gorazd Kavčič, Gorenjski glas

Občina Jesenice z letom 2017 zaključuje projekt dodeljevanja finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice. Nepovratna sredstva z občinskega proračuna bodo na voljo le še za ukrepe, izvedene v letošnjem letu.

 

Občina Jesenice že več kot 10 let zagotavlja nepovratna sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice. V tem času je za ta namen namenila preko 1,3 mio € proračunskih sredstev. Postopek dodelitve sredstev se vsako leto izvede na podlagi javnega razpisa in v skladu z določbami Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice (Ur. list RS, št. 70/05 in spr.).

V tem času je bila večina stanovanjskih stavb že energetsko saniranih, zato ocenjujemo, da je navedeni projekt dosegel svoj namen, in ga v letu 2017 zaključujemo. Občina Jesenice bo predvidoma še v letu 2017 objavila javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom, in sicer za ukrepe izvedene v letu 2016, nato pa se sredstva iz občinskega proračuna v ta namen ne bodo več dodeljevala. Vseeno pa bodo imeli občani še naprej možnost prijave na razpise Eko sklada, ki vsako leto razpisuje nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (vsem zainteresiranim občanom so na voljo pri Energetsko svetovalni pisarni Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3b, tel: 04/586-39-87 in na spletni strani Eko sklada, javnega sklada, e-naslov: www.ekosklad.si).

Hkrati pa občane Jesenic obveščamo, da je še vedno v teku tudi letošnji javni razpis za dodelitev finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice, na katerega se lahko do 30. 5. 2016 prijavijo z ukrepi, izvedenimi v letu 2015.

 

O rezultatih projekta

Občina Jesenice je projekt dodeljevanja finančnih spodbud investicijskim ukrepom za učinkovito rabo energije in izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih na območju občine Jesenice začela z namenom spodbude občanov občine Jesenice k izvajanju takšnih ukrepov, ki bodo pripomogli k učinkovitejši rabi energije v gospodinjstvih, zmanjšanju emisij snovi v zrak in k zmanjšanju stroškov za energijo. Izvedba takšnih ukrepov predstavlja tudi izboljšanje makro- in mikroklimatskih bivalnih pogojev in nenazadnje tudi zunanjega videza objektov ter s tem prijaznejšega izgleda celotnega mesta.

V obdobju od leta 2005 do vključno leta 2015 je bilo v sklopu projekta na območju občine Jesenice izvedeno veliko število investicijskih ukrepov. Evidenca za obdobje od leta 2009 do 2015 kaže, da je bilo v tem obdobju izvedenih skupno 1921 investicijskih ukrepov, in sicer 867 ukrepov za zamenjavo fasadnega stavbnega pohištva; 513 ukrepov za sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto v obstoječih večstanovanjskih stavbah; 238 ukrepov za toplotno izolacijo in obnovo fasade; 64 ukrepov za toplotno izolacijo podstrešja (neizkoriščeno podstrešje) oziroma toplotno izolacijo strehe; 61 ukrepov za vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode; 46 ukrepov za toplotno izolacijo stropa ali poda kleti; 33 ukrepov za vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode; 26 ukrepov za prehod na daljinsko ogrevanje; 24 ukrepov za vgradnjo specialnih kurilnih naprav na polena, sekance ali pelete za centralno ogrevanje na lesno biomaso; 6 ukrepov za prehod na plinovodno omrežje; 4 ukrepi za merilnike toplote ter 2 ukrepa za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema v obstoječih večstanovanjskih stavbah.

V občini Jesenice je, tudi na račun izvajanja navedenega projekta, opazen velik napredek, ki se odraža pri izboljšanju energetske učinkovitosti stavb, izboljšanju kvalitete življenja in ne nazadnje tudi pri izboljšanju samega izgleda stavb.

Read 2566 times Last modified on Monday, 23 May 2016 21:53

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave