Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Sep 2019 03

ENSVET obvešča: Energetsko obvestilo o subvencijah Eko sklada

Eko sklad ima trenutno razpisanih 19 javnih pozivov za nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje občanov, podjetij, občin in ostalih pravnih oseb. V prispevku bodo obravnavani trije javni pozivi, ki so bili objavljeni v ULRS št.36/ 2019.

Javni poziv Eko sklada 74SUB-OB19.

Naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov mora biti izvedena v času trajanja tega javnega poziva. Vlagatelj se lahko prijavi na javni poziv od dneva objave v ULRS dalje, to je od 7. 6. 2019. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v ULRS.

Ukrepi so:

 • vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka,
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
 • priključitev eno- ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja,
 • vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi,
 • toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
 • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
 • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi in
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi.

V primeru, da vlagatelj z isto vlogo kandidira za najmanj 3 ukrepe, je upravičen do višje nepovratne finančne spodbude


Javni poziv Eko sklada 73SUB-sNESOB19

Ukrepi so:

 • gradnja ali nakup skoraj nič-energijske nove eno- ali dvostanovanjske stavbe – ukrepi se bodo začeli izvajati vloge,
 • celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe – ukrepi se bodo začeli izvajati po oddaji vloge in
 • nakup stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in večstanovanjski stavbi.

Javni poziv Eko sklada 71SUB-SO19

Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije.

Nova naložba je naložba, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge in bo začela obratovati po oddaji vloge.

Višina nepovratne nepovratne finančne spodbude znaša 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči, za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.


Ostalo:

ZERO…

zmanjševanje energetske revščine občanov je že večletna akcija namenjena gospodinjstvom v Sloveniji, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči. Prijavnico je treba oddati v pristojnem centru za socialno delo. Obisk energetskega svetovalca in paket naprav sta brezplačna.

Dodatne informacije se lahko dobijo v Energetsko svetovalnih pisarnah mreže Ensvet ali po telefonu 04 5743 287.

Energetski svetovalec mreže Ensvet
Andrej Svetina

Read 2502 times Last modified on Tuesday, 03 September 2019 14:11

2 comments

 • Comment Link Thursday, 17 September 2020 08:29 posted by Občina Jesenice

  Spoštovani, predlagamo, da se z vašim vprašanjem obrnete direktno na Energetsko svetovalno pisarno (kontaktni podatki: https://www.jesenice.si/ensvet). Lep pozdrav.

  Report
 • Comment Link Wednesday, 16 September 2020 07:52 posted by Franjo

  Lep pozdrav, vprašal bi če si ob zamenjavi oken, upravičen do nepovratnih sredstev?
  Hvala za odgovor.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave