Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jan 2023 26

Novice pisarne ENSVET: Energetsko obvestilo

V nadaljevanju je opisano nekaj dejavnosti in javnih pozivov Eko sklada. Eko sklad nudi nepovratna finančna sredstva in ugodne kredite za okolju prijazne naložbe fizičnih oseb, gospodarskih družb in javnega sektorja.

Občani, ki imajo odločbo Centra za socialno delo ( CSD ) o denarnih socialnih prejemkih (izredni/redni denarni pomoči ali varstvenem dodatku ) ali potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči, ki ga izda CSD, se lahko prijavijo s prijavnico za brezplačno energetsko svetovanje ENSVET na domu in paket naprav za varčevanje z energijo in vodo. Navodila so na prijavnici, ki je dostopna na spletni strani www.ekosklad.si.

Javni poziv 86SUB-SOCOB21 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

 S pričetkom naložbe je potrebno počakati do vročitve odločbe Eko sklada. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za menjavo stare kurilne naprave v stanovanjskih stavbah z:

  • novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), ali
  • novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje.

Javni poziv 99SUB-OB22 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Objavljen je na spletni strani Eko sklada http://www.ekosklad.si in v Uradnem listu RS št. 70, z dne 20. 5. 2022.

V tem javnemu pozivu so ukrepi, za katere se prizna spodbuda od A do I (vgradnja solarnega sistema  v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe, vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe, zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno- ali dvostanovanjske stavbe, vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši  eno- ali dvostanovanjski stavbi in vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi).

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo, torej za izvedbo enega ali več ukrepov, ki bodo izvedeni od 1. 3. 2022 do 6 mesecev po objavi zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu RS.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe za en ali dva ukrepa. V primeru hkratne izvedbe treh ali več ukrepov, pa finančna spodbuda znaša do 30 % priznanih stroškov naložbe.

Javni poziv 104SUB-SO22 SONČNA ELEKTRARNA IN SONČNA ELEKTRARNA Z BATERIJSKIM HRANILNIKOM

Objavljen je v Uradnem listu RS, št. 166/2022.

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za izvedene naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo) in za naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za naložbo v napravo za samooskrbo z električno energijo ali napravo za samooskrbo z električno energijo skupaj z baterijskim hranilnikom električne energije, ki je izvedena od vključno 1. 3. 2022 dalje in ki ob oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu že obratuje.

Kot datum izvedbe naložbe, ki je predmet te vloge, se po tem javnem pozivu šteje datum opravljene storitve, ki je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je naložba v celoti izvedena, oziroma v kolikor datum opravljene storitve na računu ni naveden, se kot datum izvedbe naložbe šteje datum izdaje računa.

 

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.ekosklad.si, v Energetsko svetovalnih pisarnah mreže Ensvet ali po telefonu 051 200 730.

Read 455 times Last modified on Friday, 27 January 2023 10:30

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Uporabne povezave