Skok na osrednjo vsebino

Varstvo okolja in raba energije

Energetska svetovalna pisarna

ensvet_logo

 • Naziv: Energetska svetovalna pisarna
 • Naslov: Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice
 • Energetski svetovalec: Andrej Svetina in Jožef Pogačnik
 • Tel. odzivnik: (04) 586 39 87
 • Epošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delovni čas pisarne

Po predhodnem dogovoru:

Torek: od 15:00 do 18:00

Četrtek: od 15:00 do 18:00

 

 

Kaj vse so teme svetovanja?

 1. Ogrevanje
 1.  Energetska sanacija stavb ali energetska zasnova novogradenj in skoraj-nič energijskih hiš:
 1. Obnovljivi viri energije:
 1. Možnosti pridobitve nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, j.s.
 1. Mobilnost
 • Električna in druga vozila na alternativne pogone
 1. Varčevanje energije

Na svetovanje se pripravite

 1. Ko se odločite za obisk v svetovalni pisarni, pokličite po telefonu ali se naročite preko spletnega naročanja in se dogovorite za razgovor in na kratko opišite problematiko, ki jo želite obravnavati na sestanku
 2. Na svetovanje prinesite vso dokumentacijo o objektu, sestanek traja 45 minut.
 3. Na osnovi osnovnih podatkov se analizira raba energije v gospodinjstvu
 4. Oceni se možne prihranke in predlaga smiselne ukrepe
 5. Preveri se ekonomičnost predlaganega ukrepa z enostavno vračilno dobo investicije
 6. Pri svetovanju se naredi zapisnik na osnovi katerega svetovalec izdela pisno poročilo, ki vam ga pošlje na dom po pošti ali elektronsko ter kopijo v arhiv vodstvu ENSVET na Eko sklad.

KREDITI

 • JP 65OB19
  Kreditiranje okoljskih naložb občanov

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE

 • JP 67SUB-OBPO19
  Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe
 • JP 48SUB-SKOB17
  Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb
 • JP 71SUB-SO19
  Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo
 • JP 74SUB-OB19
  Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
 • JP 73SUB-sNESOB19
  Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj nič-energijske stavbe
 • JP 79SUB-EVOB20
  Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
 • JP 69SUB-SOCOB19
  Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Podrobnejše informacije o navedenih ukrepih najdete na spletni strani Eko sklada www.ekosklad.si, skupaj s tehničnimi podrobnosti načrtovanih investicij pa jih lahko pridobite tudi v svetovalni pisarni.

Obvestilo vlagateljem za nepovratna sredstva:

Več kot 90 % prejetih vlog za nepovratna sredstva ali posojila je rešenih pozitivno za občane! Nakazila nepovratnih sredstev po izdani odločbi o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude in po predložitvi podpisane pogodbe o izplačilu nepovratne finančne spodbude, se izvajajo tekoče v pogodbenem roku. V primeru, ko dokumentacija ni popolna, vlagatelj prejme poziv za dopolnitev.

Dodatne informacije na sedežu Eko sklada:

Na vaša vprašanja v zvezi z vlogami in nepovratnimi sredstvi odgovarjamo tudi po elektronski pošti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ali po telefonu vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20. Zaradi velikega števila telefonskih klicev so naši uslužbenci zelo zasedeni in včasih težje dosegljivi, zato vas prosimo, da kličete samo v času uradnih ur, ali nam vprašanje pošljete po elektronski pošti.