Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

Mar 2016 20

Mira Jazbinšek

Mira Jazbinšek Mira Jazbinšek

Rojena je bila 20.1.1926 v Hrastniku. Med drugo svetovno vojno je bila dve leti v koncentracijskem taborišču v Ravensbrücku. Po končanem šolanju v Ljubljani leta 1950 se je začela njena mobilizacija po različnih krajih bivše Jugoslavije. Najprej je bila z dekretom poslana v Boko Kotorsko, kjer je delala v domu vojnih sirot. Po njenih besedah je bila to najtežja služba v njenem življenju, saj so v tem domu skrbeli za deset in enajstletne vojne sirote, za otroke brez staršev. Naslednji dekret jo je poslal v Mostar, kjer se je morala samostojno spoprijeti z odprtjem zdravstvene šole. Po letu in pol je bila poslana v Banja Luko, kjer je ravno tako pomagala pri ustanavljanju zdravstvene šole. Po treh letih dela v Bosni se je vrnila v Ljubljano.

Leta 1962, ko je bila glavna sestra na rehabilitaciji v Ljubljani, jo je Ministrstvo za zdravstvo povabilo, naj pomaga pri ustanovitvi srednje zdravstvene šole na Jesenicah ali v Novem mestu. Občina Jesenice je v tistem času ustanavljala Srednjo zdravstveno šolo na Jesenicah in Mira Jazbinšek je bila imenovana za prvo ravnateljico te šole. Funkcijo ravnateljice Srednje zdravstvene šole na Jesenicah je opravljala celih 22 let.

V želji, da bi iz njene šole prihajali čim boljši kadri, je poleg najboljših medicinskih sester, za splošne izobraževalne predmete pridobila tudi profesorje iz jeseniške gimnazije , za strokovne predmete pa zdravnike Bolnice Jesenice. Po njeni zaslugi so učenke in učenci lahko opravljali ustrezno prakso v bolnicah in zdravstvenih ustanovah po celi Gorenjski. Nadzor nad delom in praktičnim poukom v Bolnici Jesenice je opravljala sama. Njena prva skrb je bila čim bolje izobraziti zdravstveni kader, ne samo v strokovnem merilu, ampak predvsem v smislu toplega in spoštljivega odnosa do bolnika.

Poskrbela je za dobro usposobljene medicinske kadre tudi drugod po Sloveniji. Leta 1965 je ustanovila dislocirani oddelek v Trbovljah, s čimer je Zasavje dobilo svoj medicinski kader. Organizirala in vodila pa je tudi izobraževanja zaposlenih v Ljubljani in na Jesenicah.

Kot prva ravnateljica jeseniške Srednje šole za medicinske sestre ima velike zasluge, da je Srednja zdravstvena šola ostala na Jesenicah. V času velikih pritiskov, da se jeseniška šola priključi ljubljanski, ji jo je kar nekajkrat uspelo ohraniti na Jesenicah. Srednja zdravstvena šola je bila ob preselitvi v Center srednjega usmerjenega izobraževanja po njeni zaslugi že popolnoma izoblikovana in je imela dober ugled po vsej Sloveniji. Vse to je prav gotovo pripomoglo k lažjemu pridobivanju dovoljenj za ustanovitev Visoke šole za zdravstveno nego, danes Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Mira Jazbinšek se je upokojila leta 1983. Za svoje delo je leta 1974 prejela Zlati znak Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter leta 1998 Priznanje zdravstvene šole Jesenice.

Additional Info

  • Leto priznanja: 2016
  • Ime in Priimek: Mira Jazbinšek
  • Kraj: Jesenice
  • Leto rojstva / smrti: 1926 - 2022
Read 3137 times

Občinska priznanja

Častni občani