Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

Feb 2017 06

Janez Pšenica

Janez Pšenica Janez Pšenica

Rojen je bil 23.3.1930 na Jesenicah, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo in Gimnazijo. Po maturi se je vpisal na Agronomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 1957 tudi diplomiral. Leta 1960, po končanem služenju vojaškega roka, je tri leta delal kot občinski inšpektor, nato pa je prevzel mesto zveznega obmejnega inšpektorja.

Aktivno se je vključeval v delo v svojem domačem mestu, najprej v Krajevni skupnosti Sava, kjer je delovala hortikulturna sekcija, ki se je kasneje preimenovala v Jeseniško hortikulturno društvo. Bil je eden najbolj aktivnih članov tega društva, zato je prevzel tudi mesto predsednika in društvo uspešno vodil več kot 25 let.

V tem času so bile Jesenice mesto rdečega prahu brez zelenja, zato jih je želel spremeniti, jih zazeleniti in narediti bolj prijazne za bivanje. Pripravil je načrt ozelenitve in za pomoč zaprosil sošolca, ki je bil direktor Arboretuma. Tudi v svojem okolju je dobil veliko podpore, največ s strani takratnega župana in kmalu so Jesenice pričele dobivati bolj zeleno podobo.

Na projektu zazelenitve Jesenic je delal 40 let in današnja podoba Jesenic s hortikulturnega vidika je v prvi vrsti njegova zasluga. Vse do svojega 80. leta je aktivno sodeloval v Komisiji za nadzor javnih zelenih površin v občini Jesenice, do 85. leta pa je pomagal s svojimi nasveti.

Janez Pšenica je tudi avtor, idejni vodja in realizator Spominskega parka na Plavžu. V občinskih projektih so bile površine na področju starega pokopališča na Plavžu predvidene za pozidavo, on pa je predstavil svoj projekt, po katerem bi se te površine zasadile in spremenile v spominski park. Projekt je bil sprejet in park je kmalu začel dobivati današnjo podobo. Pri projektu je sodelovalo 30 do 40 delavcev, sam pa je opravil preko 3000 delovnih ur.

Veliko je sodeloval tudi z mladimi. Na Osnovni šoli Prežihovega Voranca je med drugim pripravil dve strokovni razstavi. Vsa leta je sodeloval s Krajevno skupnostjo Sava, 16 let je bil tudi član Sveta KS, več mandatov pa tudi občinski svetnik.

S svojim trdim delom, izkušnjami in obširnim znanjem je vtisnil neizbrisen pečat našemu mestu in življenju v njem ter ga pomagal spremeniti v zeleno in cvetoče mesto, na katerega smo lahko ponosni.

Za svojo bogato in plodno hortikulturno delo je prejel več občinskih priznanj in tudi priznanje Republike Slovenije.

Additional Info

  • Leto priznanja: 2017
  • Ime in Priimek: Janez Pšenica
  • Kraj: Jesenice
  • Leto rojstva / smrti: 1930 - 2020
Read 4558 times

Občinska priznanja

Častni občani