Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Jan 2019 21

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice za leto 2019

Na podlagi 9. člena Odloka o dodeljevanju sredstev za programe s področja športa v občini Jesenice (Ur. list RS, št. 84 / 2012, 3 / 2014, 9 / 2016 in 6 / 2017), objavljam naslednji

 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME S PODROČJA ŠPORTA V OBČINI JESENICE ZA LETO 2019

Naročnik javnega razpisa:

Naročnik javnega razpisa je Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva:

Oznaka            Ime programa

6.1.2.                Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

6.1.3.                Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

6.1.5.                Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

6.1.6.                Kakovostni šport

6.1.7.                Vrhunski šport

6.1.8.                Šport invalidov

6.1.9.                Športna rekreacija

6.1.10.              Šport starejših

6.5.1.                Športne prireditve

 

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do vključno srede, 6. 2. 2019. Prijava (vloga) mora biti oddana v zaprti ovojnici na kateri mora biti navedeno naslednje besedilo: "Javni razpis za dodelitev sredstev za programe s področja športa v letu 2019 – sklic 410 – 52 /2018 - ne odpiraj!". Na ovojnici mora biti naveden tudi vlagatelj, njegov naziv in naslov (sedež).

Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepite na kuverto za oddajo vloge na javni razpis.

Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 16:30 ure.

 

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v spodnjih priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 21.1.2019
  • Veljavno do: 6.2.2019
Read 2053 times Last modified on Monday, 17 February 2020 13:21

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave