Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Jan 2022 19

Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice v letu 2022

 Pravna podlaga

  • Zakon o javnih financah (Ur. list. 11/2011-UPB, z dne 21.2.2011 in spr.
  • Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2022  (Ur. list RS št. 199/2021, z dne 22. 12. 2021)

Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice (Ur. list RS št 35/2015, z dne 22.5.2015 in spr.; v nadaljevanju Odlok)

Pomoč de minimis

Shema ˝Pomoč de minimis˝ Sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v občini Jesenice˝ št. M001-5874335-2015 s spremembami.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki pospešujejo turistični razvoj in promocijo občine Jesenice na lokalni in širši ravni skladno s 6. členom Odloka.

Na podlagi 7. člena Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:

  • prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis)
  • etnološka prireditev
  • festival (večdnevni)
  • prireditev z elementi inovativnost
  • druga turistična prireditev, ki se ne uvršča v eno izmed zvrsti iz prejšnjih alinej tega člena.

Višina razpisanih sredstev

23.000,00 €

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo
Aleksandra Orel
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Tel.: 04 586 92 66
e pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo je ponedeljek, 7.3.2022.  

Celotna razpisna dokumentacija

Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 19. 1. 2022
  • Veljavno do: 7. 3. 2022
Read 677 times Last modified on Thursday, 31 March 2022 13:13

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave