Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Feb 2024 09

Javni razpis za dodelitev sredstev za programe in projekte s področja kulturne dejavnosti v letu 2024

Nameni, za katere se dodeljujejo sredstva

  • sofinanciranje kulturnih programov ljubiteljskih kulturnih društev in zveze kulturnih društev v občini Jesenice v letu 2024,
  • sofinanciranje kulturnih projektov kot posamična dejavnost kulturnih izvajalcev za področje gledališča, glasbe, folklore, plesa, filma in videa, likovne dejavnosti, literarne dejavnosti oz. druge dejavnosti na področju kulture, s ciljem razvijanja in spodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Jesenice v letu 2024.

Oblika, rok in način oddaje prijav

Prijava na javni razpis mora biti podana izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga, ki ni vložena na predpisanih prijavnih obrazcih, se šteje kot neustrezna in bo s sklepom zavržena.

Vlagatelji morajo prijave (vloge) poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oz. jih lahko oddajo v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) najkasneje do ponedeljka, 11. 3. 2024. Šteje se, da je prijava (vloga) prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali oddana v sprejemni pisarni Občine Jesenice (pritličje) do 14.30 ure.

Dostop do razpisne dokumentacije in posredovanje informacij

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Jesenice na naslovu: www.jesenice.si, pod rubriko »Javna naročila in razpisi«. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času trajanja javnega razpisa tudi v sprejemni pisarni Občine Jesenice, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur. Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na telefonski številki 04 58 69 310 (Tea Resman) ali e-naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Več o razpisu in razpisni dokumentaciji, si preberite v priloženih dokumentih.

Additional Info

  • Veljavno od: 9. 2. 2024
  • Veljavno do: 11. 3. 2024
Read 361 times Last modified on Tuesday, 26 March 2024 16:27

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave