Novice

Za starejše skupine vrtcev na območju Občine Jesenice, je bil v mesecu marcu 2013, izveden razpis za izobraževalno nagradno igro »Varni v prometu«. Namen izobraževalne nagradne igre je učenje o obnašanju na cesti, o poznavanju prometnih znakov, pravilni vožnji s kolesi idr. Razpis je trajal mesec dni. Na razpis sta se prijavila Vrtec DO Ivanke Krničar na Blejski Dobravi in Vrtec Jesenice - Enota Angelce Ocepek. V nagradni igri je sodelovalo 21 otrok. Komisija je izbrala 3 najboljše risbe na temo varnost v prometu. Nagrajenci so iz vrtca DO Ivanke Krničar na Blejski Dobravi in sicer: Nik Kobal, Uroš Černe in Šimen Škufca. Vsi otroci so prejeli praktične nagrade in pohvale. Vsem udeležencem nagradne igre se zahvaljujemo za sodelovanje!
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je za  osnovne šole na območju Občine Jesenice, za učence 4. razredov, v mesecu marcu 2013 razpisal izobraževalno nagradno igro »Bistro glavo varuje čelada«. Namen nagradne igre je utrjevanje znanja o prometni varnosti. Razpis je trajal mesec dni. Na nagradno igro je bilo skupaj prijavljenih 43 otrok iz OŠ Toneta Čufarja in OŠ Prežihovega Voranca Jesenice. Komisija je izbrala 5 najboljših risb, katerih avtorji so bili posebej nagrajeni. Nagrajenci so: Tinka Tonejc, Kristina Arhar Bošnjak, Kevin Kuralt -  iz Osnovne šole Toneta Čufarja ter Lejla Kaltak in Nermin Mušić – iz Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. Vsi otroci so prejeli praktične nagrade in pohvale. Vsem udeležencem nagradne igre se zahvaljujemo za sodelovanje!
Namen ogleda Davče z okolico je v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o poročilu med priloženimi dokumenti.
V soboto, 18. maja, je bil v Sloveniji še posebno barvit dan,  saj je na desetih osnovnih šolah po vsej državi potekalo pleskanje izbranih prostorov. Prostovoljci, ki so se združili v dobri volji, so pomagali prebarvati šolske zidove in tako poskrbeli za prijazno učno okolje osnovnošolcev. Poleg polepšanja prostorov učencem je bil cilj projekta postaviti Guinnessov rekord v množičnem pleskanju notranjih zidnih površin. Barvanja se je po vsej Sloveniji udeležilo kar 1673 prostovoljcev. V Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice, kjer je pleskalo 213 ljudi, so za čopiče in valjčke poprijeli tudi predstavniki občine Jesenice in predstavniki Skupine Helios.
Na desetih šolah po Sloveniji bomo v soboto, 18. maja 2013, podirali Guinnessov rekord v pleskanju notranjih zidnih površin Učenci OŠ Toneta Čufarja Jesenice so po barvanju veleplakatov v aprilu pod mentorstvom učitelja likovnega pouka ustvarjali unikatne umetnine. S tem so lokalno skupnost na inovativen način povabili k sodelovanju pri posebnem projektu – barvanju notranjih zidnih površin svoje šole. Barvanje bo potekalo hkrati na vseh desetih šolah, in sicer v soboto, 18. maja 2013, ko bodo sodelujoči tudi poskušali podreti Guinnessov rekord v barvanju zidnih površin.
V petek, 10.5.2013, je na Osnovni šoli Toneta Čufarja potekalo medobčinsko tekmovanje "Kaj veš o prometu?", ki ga je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice, v sodelovanju z Osnovno šolo Toneta Čufarja Jesenice. Tekmovanje je ena izmed tradicionalnih preventivnih akcij za kolesarje, ki se začne v osnovnih šolah ter poteka vse do državne ravni. Na tekmovanju so sodelovali učenci od 5. do 9. razreda in sicer iz OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca in iz OŠ Toneta Čufarja Jesenice. Tekmovalci so se pomerili v poznavanju cestno prometnih predpisov, vožnji po mestnih cestah in spretnostni vožnji na poligonu. Tekmovanje smo zaključili z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad. Prvi trije posamezniki so prejeli zlato, srebrno oz. bronasto odličje. Poleg odličij so vsi tekmovalci prejeli praktične nagrade, ki so jih podarili sponzorji PALISADA d.o.o. Jesenice, ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA d.d. Jesenice, ZAJŠEK d.o.o. Mojstrana in INTEGRAL AVTO d.o.o. Jesenice. Za nemoten in varen potek tekmovanja so poskrbeli prostovoljci, člani…
Namen izleta je bil, da aktivno preživimo prosti čas, se spoznamo med seboj, družimo ter zabavamo, izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o izletu v priloženem poročilu.
Drage občanke in občani, ob prazniku občine Jesenice vam iskreno čestitam in vam želim prijeten dan! Vabim pa vas tudi na osrednjo prireditev ob praznovanju praznika, ki bo v Gledališču Toneta Čufarja ob 19.30, ko bomo med drugim tudi podelili nagrade letošnjim občinskim nagrajencem. S spoštovanjem, županTomaž Tom Mencinger
Namen ogleda Bizeljskega je bil v prvi vrsti aktivno preživljanje prostega časa, ki je povezano z zabavo, navezovanjem novih poznanstev in spoznavanjem lepot, zanimivosti ter običajev različnih krajev naše države - z namenom razbremenitve družine, pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah, druženje, krepitev povezovanja med starostnimi generacijami in sprejemanje drugačnosti, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Več o poročilu v priloženih dokumentih
Poročilo o gregorjevem v Tržiču Namen izleta je bil, da aktivno preživimo prosti čas, se spoznamo med seboj, družimo ter zabavamo, izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Poročilo o prireditvi ob dnevu žena, materinskem dnevu in 40. mučenikov Ob navedenih praznikih smo se v ponedeljek 11. marca 2013 v popoldanskem času odpravili v Tržič natančneje v Gostilno Pr' Krvin - Nataša Jakovac s.p. Tržič, kjer nas je prisrčno sprejela prijazna lastnica. Pripravili so nam okusno kosilo. To priložnost smo izkoristili za počastitev praznikov 8. marec - Dan žena, 10. marec - Dan mučenikov in 25. marec - Materinski dan. V uvodnem delu je vse prisotne matere, žene, fante in može pozdravil predsednik društva Jernej Kocjančič ter jim ob njihovih praznikih zaželel iskrene čestitke. Zatem so za dobro vzdušje mlade kot malo starejše populacije poskrbeli Jože Tišler, Mirko Rozman…
Bodi del rešitve, ne problema. Steriliziraj, kastriraj svoje mačke in pse! Nekaj dejstev: Nesterilizirana mačka ima letno lahko tudi tri legla, v posameznem leglu je lahko celo devet mladičev! V »idealnih« pogojih lahko en samec in ena samica, ki se sedem let neovirano plodita, skupaj s svojim potomstvom, »proizvedeta« 420.000 mačk! Sterilizacija in kastracija sta ključnega pomena pri reševanju problematike brezdomnih in zapuščenih živali! Sterilizirane in kastrirane mačke so bolj zdrave, saj niso izpostavljene spolno prenosljivim boleznim in so manj izčrpane! Zakon prepoveduje uboj živali! Kazen za usmrtitev živali (tudi pravkar skotenih mladičev) je do 1 leta zapora! Zakon kaznuje nepreprečevanje neželenih legel - kazen je od 400 do 800 EUR! S kastracijo/sterilizacijo preprečimo razmnoževanje, živali se zaradi izgube spolnih hormonov tudi nekoliko umirijo. Kastrirana/sterilizirana žival je varna pred številnimi boleznimi, ki se prenašajo ob parjenju. Poseg opravi veterinar lahko že pri starosti do 3 mesecev, vsekakor pa zanj poskrbite še pred prvo gonitvijo, da ne bo prišlo do brejosti. Seveda je možno poseg opraviti tudi kasneje. Društvo za…
Na februarski seji Občinskega sveta so svetniki in svetnice dokončno potrdili prejemnike priznanj občine Jesenice za leto 2013. Za častnega občana so tako tudi uradno potrdili mag. Viktorja Krevsla, upokojenega predavatelja športne vzgoje in prejemnika Bloudkove nagrade, za prejemnike Plakete občine Jesenice pa Marka Hudnika, pisatelja in dolgoletnega bibliotekarja Občinske knjižnice Jesenice, Franca Jelenca, aktivnega člana pevskega zbora Društva upokojencev Jesenice, ter Miroslavo Bolte, gledališko igralko in prejemnico naziva ''Naj komedijantka leta 2012''. Mag. Viktor Krevsel je upokojeni profesor športne vzgoje, trener in športnik. Šport, ki mu je posvetil vse svoje življenje, je odbojka. V svoji bogati karieri je treniral in vodil kar tri državne selekcije – jugoslovansko, špansko in slovensko, bil pa je tudi predavatelj športne vzgoje na Filozofski fakulteti v Ljubljani ter zunanji predavatelj na takratni Visoki šoli za telesno kulturo. V obrazložitvi predloga za podelitev naziva ''častni občan'' je zapisano, da je njegov prispevek k slovenskemu in jeseniškemu športu neizmerljiv, njegovo razumevanje športa ter pogled nanj pa svojevrstna. Je ponosen Jeseničan, katerega življenjsko delo je bilo…
Pozdravljeni! Kot že veste, se bo septembra v Sloveniji odvijal največji športni dogodek v zgodovini samostojne države – EuroBasket 2013. Pri Košarkarski zvezi Slovenije in organizacijskem odboru prvenstva si želimo v projekt aktivno vključiti tudi slovenske košarkarske klube. Organizacija tako velikega projekta ni mogoča brez dobrih prostovoljcev, ki jih na EuroBasketu 2013 za nemoteno delo in odlično organizacijo, ki bo lahko v ponos vsem delavcem v slovenski košarki, potrebujemo prek 1000. K sodelovanju v okviru prostovoljstva vabimo tudi člane vašega kluba!
Tudi v letošnjem letu na Javni agenciji RS za varnost prometa - Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujemo pri izvajanju širše preventivne akcije za večjo varnost železniških prehodov, ki poteka od 20. do 28. februarja 2013, s pobudo Ustavite se! Vlak se ne more. Namen akcije je povečati osveščenost udeležencev v prometu glede varnega prečkanja železniške proge ter zmanjšati število mrtvih v nesrečah pri takih prečkanjih ter izboljšati varnost na nivojskih prehodih. V zadnjih petnajstih letih se je na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo zgodilo 520 izrednih dogodkov, umrlo je kar 116 ljudi, 223 pa jih je bilo poškodovanih, kar kaže na zelo težke posledice v primerih, ko do nesreče pride. Cilj akcije je vplivati na vedenje voznikov in drugih udeležencev cestnega prometa ter posredno zmanjšati število prometnih nesreč in njihove posledice na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge. V zadnjih letih se število pasivno zavarovanih nivojskih prehodov zmanjšuje (za 23 % v 10 letih), druge pa se dodatno ureja s prometno signalizacijo. Še vedno…
Zavod za šport Jesenice in Bowling klub Jesenice razpisujeta ligo v bowlingu. Liga bo vključena v sistem športnih iger, če se jo bodo udeležile vsaj 3 ekipe, ki letos že nastopajo na katerem izmed tekmovanj v športnih igrah Jesenic. Za prva tri mesta ekipe prejmejo pokale, za prvo mesto ekipa prejme potovanje na morje za 3 nočitve, ki ga podarja agencija RELAX… Igralni dan: Torek od 19:00 ure dalje (prvi dve tekmi ob 19:00, drugi dve ob 20:00…). Vsaka ekipa bo na igralni dan odigrala en dvoboj. Pričetek: Torek 26.2.2013 Sestanek vodij ekip: Ponedeljek 25.2.2013 ob 20:00 uri v Bowling klubu Jesenice, kjer se bomo dogovorili o poteku tekmovanja. Startnina 60 € / ekipo Prijave: Sprejemamo prijave ekip, edina omejitev je, da igralec ni registriran pri bowling zvezi Slovenije. Prijave sprejemamo na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali 051 685 240. Navesti je potrebno ime in priimek vodje ekipe, ime ekipe, ter kontaktne podatke. Do pričetka prve tekme v ligi pa je potrebno oddati tudi spisek igralcev celotne ekipe. Predvidevamo da se bo…
Za praznik 14. februar - Valentinovo smo za naše člane društva v ponedeljek 11. februarja 2013 organizirali družabno srečanje. Ob 16. uri smo se zbrali v Pizzerii Fontana na Jesenicah. V prijetnem klepetu in sproščenem vzdušju so nam prijazni gostinski uslužbenci postregli s kosilom. Popoldne nam je hitro minilo. Ampak to pa še ni bilo vse. Vsak udeleženec je prejel Valentinovo darilo. Namen praznovanja je bil, da osebe s posebnimi potrebami koristno preživijo svoj prosti čas, da jim pričaramo praznično vzdušje, da se med seboj spoznamo, družimo ter zabavamo, izmenjamo izkušnje, s tem pa želimo invalidnim osebam pomagati pri vključevanju v normalno življenjsko okolje, naučiti jih samostojnega in neodvisnega življenja ter osamosvajanja od staršev, po drugi strani pa pridobivanje novih izkušenj v različnih okoljih in situacijah. Celotno poročilo v priloženem dokumentu.
V soboto 9. februarja 2013 smo se ob 10 uri zbrali v Pizzerii Fontana na Jesenicah, kjer je potekalo Področno tekmovanje v šahu za mladostnike in odrasle osebe z različnimi oblikami invalidnosti, ki ga je organiziralo Športno društvo cerebralne paralize Žarek iz Murske Sobote v sodelovanju z Zvezo SONČEK Slovenije in SONČKOM Zgornje Gorenjske. Namen tekmovanja je bil mladostnikom in odraslim osebam z različnimi oblikami invalidnosti omogočiti preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu, širjenje socialne mreže in druženje, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe, vzpodbujanje športnih aktivnosti pri osebah s cerebralno paralizo, izbor ekip in posameznikov za državna prvenstva. Celotno poročilo v priloženem dokumentu.
Včeraj, 24. 1. 2013, so po nekaj zapletih končno tudi uradno odprli nove prostore pošte 4270 Jesenice, ki se po novem nahaja v stavbi poleg Občine Jesenice. Pošta bo med tednom odprta od 8. do 19. ure, v sobotah pa od 8. do 12. ure. V prostore pošte je omogočen neoviran dostop invalidom, stranke pa bo najbolj razveselilo dejstvo, da se nova lokacija lahko pohvali tudi z 250 kvadratnimi metri parkirnih prostorov, kar je, glede na dosedanjo lokacijo ob železniški postaji, prijetna sprememba.

Uporabne povezave