Obvestila za javnost

apr  2015 17

Informacija iz 4. redne seje sveta KS Blejska Dobrava

V četrtek 16. 4. 2015 ob 19.00 je v pisarni krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekala 4. seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Na sejo so bili poleg članov sveta KS  vabljeni tudi občinski svetniki, ki prebivajo na območju KS. Od treh sta se seje udeležila svetnica gospa Zdenka Kajdiž in svetnik gospod mag. Boris Grilc, svetnik gospod Andrej Černe pa se je zaradi drugih obveznosti opravičil.

Na seji sveta je bila obravnavana predvsem komunalna problematika povezana z gradnjo kanalizacije in gradnjo pločnikov v naseljih. Poleg tega je bila obravnavana problematika povezana s predvidenimi investicijami, ki se bodo izvajale na območju krajevne skupnosti. V letošnjem letu naj bi se začela gradnja težko pričakovane obvoznice od križišča z avtocesto do Črne vasi, za katero je že vložena dokumentacija za izdajo gradbenega dovoljenja, gradnja vaškega jedra na Blejski Dobravi in dokončanje izgradnje igrišča za šolo na Blejski Dobravi.

V vseh naseljih krajevne skupnosti pa bo JEKO-IN izvajal tudi nujna vzdrževalna in obnovitvena dela. Zaradi velikega števila sprehajalcev psov, ki na območje Blejske Dobrave prihajajo iz drugih okolij, bo pristojnim predlagana postavitev smetnjakov za pasje iztrebke.

Ker bo v letošnjem in prihodnjih letih na območju KS veliko gradbenih del, je Svet KS sprejel sklep o imenovanju začasnega delovnega telesa KS, katerega člani bodo sodelovali z investitorjem in izvajalci del ter skrbeli za sprotno reševanje morebitnih težav na terenu.

Poudariti je potrebno, da sta prizadevanja Sveta KS Blejska Dobrava, v celoti podprla tudi prisotna svetnica in svetnik občinskega sveta Jesenice, ki bosta v okviru svojih pristojnosti in možnosti pripomogla k realizaciji načrtovanih aktivnosti.   

Svet krajevne skupnosti bo za prihodnje pripravil predloge pristojnim službam in podjetjem za izvedbo aktivnosti potrebnih za zagotavljanje zdravja, varnosti in dobrega počutje krajanov.

Anton Hribar
Predsednik sveta KS
Blejska Dobrava

Prebrano 1190 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave