Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

jan  2011 27

4. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:

27. januar 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta, ki je bila

 

Dnevni red

Točka 00. Sklic 4. redne seje Občinskega sveta, ki bo 27. januarja 2011

 1. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22.12. 2010.
 2. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice - HITRI POSTOPEK.
 3. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PRVA OBRAVNAVA.
 4. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011-2025 – PRVA OBRAVNAVA.
 5. Volitve in imenovanja (gradivo naknadno):
  5.1. Predlog za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike.
  5.2. Predlog za imenovanje kandidata za direktorja Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ( mandat 2011-2015)
  5.3. Predlog za imenovanja predsednika in članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
 6. Premoženjsko pravne zadeve:
  6.1. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011
  6.2. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011.
 7. Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Bled in Gorje na odlagališče Mala Mežakla.
 8. Predlog spremembe višine okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (na deponijo Mala Mežakla).
 9. Predlog soglasja za spremembo cen za:
  9.1. kompostiranja odpadkov na odlagališču Mala Mežakla
  9.2. uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin.
 10. Predlog Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za obdobje 2011 – 2014.
 11. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2011.
 12. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014.
 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude).

Točka 01. Potrditev besedila zapisnika 3. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 22.12. 2010

Točka 02. Predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice - HITRI POSTOPEK

Točka 03. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – PRVA OBRAVNAVA

Točka 04. Predlog Občinskega razvojnega programa občine Jesenice za obdobje 2011-2025 – PRVA OBRAVNAVA

Točka 05. Volitve in imenovanja - gradivo je priložene

5.1. Predlog za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike.
5.2. Predlog za imenovanje kandidata za direktorja Gledališča Toneta Čufarja Jesenice ( mandat 2011-2015)
5.3. Predlog za imenovanja predsednika in članov sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Točka 06. Premoženjsko pravne zadeve

6.1. Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011

6.2. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženjem v lasti občine Jesenice za leto 2011

Točka 07. Predlog za odlaganje odpadkov iz občin Bled in Gorje na odlagališče Mala Mežakla

Točka 08. Predlog spremembe višine okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (na deponijo Mala Mežakla).

Točka 09. Predlog soglasja za spremembo cen za

9.1. kompostiranja odpadkov na odlagališču Mala Mežakla
9.2. uporabo vozil in delovnih strojev za letno in zimsko vzdrževanje javnih površin.

Točka 10. Predlog Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice za obdobje 2011 – 2014

Točka 11. Predlog Programa dela Občinskega sveta za leto 2011

Točka 12. Predlog za uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2011-2014

Točka 13. Vprašanja in pobude (z odgovori na vprašanja in pobude)

na vrh

Prebrano 3743 krat Nazadnje urejano na petek, 20 maj 2011 09:25