Zasedanja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

nov  2012 22

22. seja Občinskega sveta sklica 2010 - 2014

Kdaj:  22. novembra 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 22. seje Občinskega sveta, ki je bila 22. novembra 2012

 

Dnevni red

Sklic 22. seje Občinskega sveta, ki bo 22. novembra 2012

 1. Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2012.
 2. Potrditev besedila zapisnika 4. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 15.10.2012.
 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI POSTOPEK.
 4. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA OBRAVNAVA.
 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok.
 6. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov ter o povračilu stroškov.
 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2013.
 8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013.
 9. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2013.
 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013.
 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013.
 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA.
 13. Predlog Tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA.
 14. Predlog Obvezne razlage 19. in 39. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4).
 15. Predlog za zagotovitev subvencije za pokrivanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2012.
 16. Vprašanja in pobude.

Točka 1. Potrditev besedila zapisnika 21. redne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2012

Točka 2. Potrditev besedila zapisnika 4. izredne seje, s poročilom o realizaciji sprejetih sklepov Občinskega sveta, ki je bila 15.10.2012

Točka 3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela – HITRI POSTOPEK

Točka 4. Predlog Odloka o uporabi športnih objektov v lasti Občine Jesenice in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 5. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov prevoza otrok

Točka 6. Predlog Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih organov ter o povračilu stroškov

Točka 7. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v občini Jesenice za leto 2013

Točka 8. Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Jesenice za leto 2013

Točka 9. Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2013

Točka 10. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2013

Točka 11. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem – načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2013

Točka 12. Predlog Proračuna občine Jesenice za leto 2013 – PRVA OBRAVNAVA

Točka 13. Predlog Tržnega reda in cenika storitev gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Tržnice Jesenice – DRUGA OBRAVNAVA

Točka 14. Predlog Obvezne razlage 19. in 39. člena Odloka o Prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Jesenice (planska celota J1, J2, J3 in J4)

Točka 15. Predlog za zagotovitev subvencije za pokrivanje finančnega jamstva za potrebe zapiranja odlagališča Mala Mežakla za leto 2012

Točka 16. Vprašanja in pobude

Prebrano 5214 krat Nazadnje urejano na četrtek, 06 december 2012 15:18