Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Strateške smernice združenja za management mestnih središč

Prvi nameni in razmišljanje o potrebah in pomenu vzpostavitve managementa mestnih središč (angl. Town Centre Management, v nadaljevanju TCM) v slovenskih mestih segajo že v leto 2009/2010, ko je Gospodarska zbornica Slovenije - Podjetniško trgovska zbornica (v nadaljevanju GZS-PTZ) povabila občine k sodelovanju in pripravi strateških dokumentov za razvoj TCM na lokalni ravni. Povabilu so se odzvale Mestne občine Ljubljana, Celje in Koper, hkrati sta se v pripravo projekta in iskanje virov financiranja vključili tudi Mestna občina Velenje in Občina Jesenice, in sicer s prijavo projekta City Impulses.

Na podlagi aktivnosti projekta City Impulses se je oblikovala delovna skupina predstavnic in predstavnika občin Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Ljubljana, Naklo, Velenje in GZS-PTZ, da bi oblikovala enoten načrt za vzpostavitev in strateške smernice za delovanje interesnega združenja občin za management mestnih središč. Združenje naj bi imelo fleksibilno, a formalno obliko organiziranosti, ki bi omogočala pretok in izmenjavo znanja, informacij in inovacij. Spodbujala naj bi povezovanje organizacij različnih oblik in z različnih ravni ter omogočala kapitalizacijo sredstev in virov sredstev, ki bi ne bila mogoča, če bi vsak deloval izolirano. V okviru takega združenja bi razvijali nacionalne projekte in aktivnosti za razvoj mestnih središč, hkrati pa spodbujali in pospeševali lokalne iniciative ter ekonomski in socialni razvoj občin.

Metoda delovne skupine je partnersko sodelovanje in delitev dobrih izkušenj na področju managementa mestnih središč, od pomladi 2014 dalje ob vodstvu dveh zunanjih strokovnjakov, prof. dr. Adriane Rejc Buhovac, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, in mag. Nenada Saviča, Unikatum. V ta namen smo si zadali razviti poslanstvo oziroma temeljni namen združenja, kratkoročno vizijo uspeha, strateške cilje in opredeliti ključne strateške projekte za realizacijo teh strateških ciljev. Tako izdelane strateške smernice delovanja bodo podlaga za izdelavo izvedbenih načrtov za realizacijo vsakega od strateških ciljev, in sicer na ravni združenja in/ali na ravni posamezne občine.

Nazadnje urejano na ponedeljek, 23 januar 2017 12:58