Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Program gospodarjenja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju občine Jesenice za obdobje 2018-2022

Pravno podlago za sprejem Programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice posredno predstavljajo določbe ZLS, ZSPDSLS, Uredbe, pristojnost za sprejem programa pa občinskemu svetu Občine Jesenice daje Statut Občine Jesenice (UL RS št. 101/2015), ki določa, da občinski svet kot najvišji
organ odločanja v vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine sprejema odloke in druge občinske akte.

Namen programa ravnanja s poslovnimi prostori, ki so v lasti in upravljanju Občine Jesenice, naj bi odražal vizijo dolgoročnega razvoja občine na tem področju. Program ravnanja s poslovnimi prostori sam po sebi ne more razrešiti nakopičenih problemov, ki so v prvi vrsti povezani s finančnimi instrumenti. Vendar pa samo sprejeta vizija, podprta s prostorskimi dokumenti in ukrepi, ter rednim pritokom finančnih sredstev dolgoročno omogoča izboljšanje stanja in uporabe poslovnega fonda v občini Jesenice. S programom se na podlagi načel ZLS in ZSPDSLS konkretizira politika upravljanja s poslovnimi prostori občine.

Nazadnje urejano na sreda, 13 oktober 2021 18:07