Skok na osrednjo vsebino

Razvojni dokumenti

Razvojni načrt za Biosferno območje Julijske Alpe (BOJA) kot trajnostne turistične destinacije 2025

V letu 2020 smo izpeljali res obsežen in pomemben proces za večjo odpornost in bolj trajnostno delovanje na območju BOJA Uspešnosti realizacije in udejanjanja koncepta „dnevne sobe“ ne bo, če ne bomo koncepta poosebi vsi, tudi na ravni turističnega gospodarstva.

ZAKAJ nov skupni razvojni načrt za obdobje 2025+

1. NOVO STRATEŠKO OBDOBJE

Pretekli (in prvi tovrstni skupni strateški dokument) Razvojni načrt Biosfernega območja Julijske Alpe kot turistične destinacije je bil pripravljen za obdobje 2016 do 2020. Za novo finančno perspektivo 2021- 2027 je v teku več strateških razvojnih načrtov (RRP-ji, LAS), na območju tudi CPS JA in prizadevanje za svoj CTN / FINANČNI INŠTRUMENT za območje BOJA.

2. NOVI IZZIVI & NOVE VLOGE DMMO

Od leta 2016 se je rast prenočitev v JA močno okrepila in prinesla nove izzive preobremenjenosti ter potrebe po aktivnejšem upravljanju destinacij in razvoju produktov za krepitev mesecev izven poletja. DMMO-ji se soočajo z novimi, kompleksnejšimi vlogami - od marketinga k managementu.

3. NOVA NORMALNOST (COVID-19)

Marca 2020 je COVID-19 zaustavil vse turistične tokove na globalni ravni, deležniki pa so tekom usklajevanja za spopadanje z novo normalnostjo soglasno sprejeli odločitev, da je to priložnost za „RESET“. Drugi val pandemija kaže na potrebo po ne zgolj okrevanju, temveč večanju odpornosti panoge.

4. OKREPLJENA ZAVEST O POMENU OHRANJANJA RAVNOTEŽJA MED SKUPNOSTJO IN TURIZMOM IN POTREBA PO VEČJI MEDSEKTORSKI INTEGRACIJI TURIZMA

Okrepila se je zavest, da moramo slediti cilju ohranjanja kakovostnega okolja za življenje ljudi na tem območju – okolje, prijazno za bivanje in privlačno za obisk. Hkrati je potrebno vzpostaviti močnejše medsektorske povezave.

Nazadnje urejano na petek, 09 september 2022 15:11