Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

okt 2015 26

Javni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

Številka:  014-53/2015

Na podlagi 76. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta občine Jesenice (Ur. list RS, št. 46/2008) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Kranju

Okrožno sodišče v Kranju je v Uradnem listu RS, št. 79/2015 z dne 23. 10. 2015, objavilo poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Kranju. Kandidate za sodnike porotnike lahko poleg predstavniških organov občin (občinski svet) predlagajo tudi interesne organizacije, ki so registrirane kot društva ali združenja in delujejo na območju občine. Po določbi 1. odst. 45. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB 4 s spremembami in dopolnitvami), politične stranke ne morejo neposredno predlagati kandidatov za sodnike porotnike.

Po 2. odstavku 45. člena Zakona o sodiščih imenuje predsednik Višjega sodišča sodnike porotnike izmed predlaganih kandidatov v sorazmerju s številom prebivalcev občine oziroma v sorazmerju s številom članov, ki jih imajo interesne organizacije. Občina Jesenice lahko glede na poziv Okrožnega sodišča v Kranju predlaga devet (9) kandidatov za sodnike porotnike, od tega tri (3) za mladoletniške postopke. Mandat sodnikov porotnikov traja pet let in so lahko ponovno imenovani.

V skladu z 42. členom Zakona o sodiščih je za sodnika porotnika lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

Predlagatelji morajo pri oblikovanju predlogov obvezno upoštevati določilo četrtega odstavka 462. člena Zakona o kazenskem postopku in predlagati določeno število kandidatov za sodnike porotnike za mladoletniške postopke. V tem primeru se morajo predlagati kandidati za sodnika porotnika izmed profesorjev, učiteljev, vzgojiteljev in drugih oseb, ki imajo izkušnje z vzgojo mladoletnikov.

V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih (obrazec je priloga javnega poziva):

  • ime in priimek,
  • prejšnje osebno ime,
  • datum, kraj in občina rojstva,
  • EMŠO,
  • stalno/začasno prebivališče,
  • šolsko izobrazbo oz. poklic,
  • davčno številko in številko transakcijskega računa,
  • mesto zaposlitve,
  • telefonsko številko doma in na delovnem mestu ter GSM in
  • obvezno izjavo, da izpolnjuje pogoje iz 42. člena Zakona o sodiščih in da pristaja na kandidaturo.

K izjavi posameznega kandidata je potrebno obvezno priložiti kopijo potrdila o državljanstvu kandidata in mnenje predlagatelja o primernosti kandidata.

S tem pozivom vabimo predlagatelje, da svoje pisne predloge kandidatov za sodnike porotnike, s priloženim soglasjem predlaganega kandidata, posredujete na naslov:

Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj, najpozneje do 5. 12. 2015.

V kolikor želite, da se predlagani kandidat Sodišču posreduje kot kandidat Občinskega sveta občine Jesenice, pisni predlog kandidata s priloženim soglasjem predlaganega kandidata za imenovanje na funkcijo sodnika porotnika pošljite na naslov:

Občina Jesenice, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, vključno do 9. 11. 2015.

Kontaktna oseba za javni poziv je Mojca Levstik, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., tel. št.: (04) 586 92 34.

Dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite tudi na Okrožnem sodišču v Kranju pri gospe Tatjani Fende, tel. št.: (04) 271 12 13.

Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Boštjan Žigon, l.r.

Prebrano 1949 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 26 oktober 2015 09:39

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave