Javne objave

jan  2016 21

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine in sklenitev služnosti

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena ter 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 1458/15 k.o. 2175 Jesenice (ID 6405274), ID znak 2175-1458/15-0 in s parc. št. 608/3 k.o. 2175 Jesenice (ID 4162118), ID znak 2175-608/3-0, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine s parc. št. 1458/15 k.o. 2175 Jesenice (ID 6405274), ID znak 2175-1458/15-0 in sklenitev služnosti dostopa preko zemljišča s parc. št. 608/3 k.o. 2175 Jesenice (ID 4162118), ID znak 2175-608/3-0.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-65/2015

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencingerja

Prebrano 1539 krat Nazadnje urejano na četrtek, 21 januar 2016 08:59