Javne objave

mar  2016 21

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine s parc. št. 484/7 k.o. 2177 – Javorniški Rovt

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O


Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 484/7 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 6086794), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe, za prodajo nepremičnine s parc. št. 484/7 k.o. 2177 – Javorniški Rovt (ID 6086794).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Številka: 478-48/2010

Župan občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger
Prebrano 1298 krat Nazadnje urejano na petek, 25 marec 2016 17:22