Javne objave

mar  2016 24

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba za najem dela zemljišča s parc. št. 96/1 k.o. 2175 – Jesenice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS, št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo

N A M E R O


Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine s parc. št. 96/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6511287) objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba za najem dela zemljišča s parc. št. 96/1 k.o. 2175 – Jesenice (ID 6511287).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom MencingerŠtevilka: 478-85/2010

Prebrano 1165 krat Nazadnje urejano na četrtek, 24 marec 2016 18:11