Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

maj 2016 20

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – služnostna pogodba

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:
N A M E R O
Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 902/116 (ID 6327935), k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – služnostna pogodba za postavitev nadstrešnice pred vhodom v poslovno stavbo na zemljišču s parc. št. 902/116, k.o. 2175 – Jesenice.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.
OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger
Številka: 478-73/2015


Prebrano 2137 krat Nazadnje urejano na petek, 03 junij 2016 13:57

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave