Javne objave

maj 2016 24

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – Najemna pogodba

Številka: 478-42/2016

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 900/16 (ID 6327942) in 902/116 (ID 6327935), obe k.o. 2175 - Jesenice, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe – najemna pogodba za uporabo dela zemljišča s parc. št. 900/16 in 902/116, obe k.o. 2175 – Jesenice, za potrebe parkiranja vozil zaradi nalaganja proizvodov.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Pripravila:
Jasna Erman


OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1475 krat Nazadnje urejano na torek, 24 maj 2016 15:27