Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

feb  2017 02

Namera o sklenitvi prodajne pogodbe

Številka: 478-36/2015

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, kot  lastnica zemljišča s parc. št. 902/29 k.o. 2175 Jesenice, objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, sklenila Prodajno pogodbo za zemljišče s parc. št. 902/29 k.o. 2175 Jesenice, na katerem je zgrajena transformatorska postaja TP Hrenovica.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE
ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2020 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave