Javne objave

Feb  2017 07

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja nepremičnine (neaktualno)

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

N A M E R O
o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega premoženja – stanovanja na Hrušici 123, Hrušica

 

1. Predmet prodaje je nepremičnina – stanovanje z ID znakom 2171-1481-10 v večstanovanjski stavbi na naslovu Hrušica 123, Hrušica, v izmeri 46,63 m2, katerega solastnici sta po stanju Informacijskega sistema e-ZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Občina Jesenice (v deležu 11096/17443) in Majda Polončič (v deležu 6347/17443). Stanovanje se prodaja kot celota.

2. Informacije za ogled predmetnega nepremičnine in druge informacije v zvezi s prodajo predmetne nepremičnine dobite na tel. 04-5869 302, kontaktna oseba Nevenka Kavčič Cenček ali na naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

3. Vse interesente za nakup predmetne nepremičnine vabimo, da oddajo svojo ponudbo na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po pošti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice s pripisom »nakup nepremičnine - stanovanja na Hrušici 123, Hrušica«.

Ponudba naj zajema:

  • ponudbeno ceno za predmetno nepremičnino, ki ne sme biti nižja od 37.000,00 Eur in
  • podatke ponudnika (ime in priimek/naziv, matično številko oz. EMŠO, davčno številko oz. ID za DDV, telefonsko številko in e- naslov).

Če bo prispelo več ponudb z enako ceno, bodo opravljena dodatna pisna pogajanja o ceni.

4. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup nepremičnine, in sicer v roku 15 dni po pozivu prodajalcev za sklenitev prodajne pogodbe.

 

Številka: 478-84/2016

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1266 krat Zadnja sprememba Četrtek, 20. April 2017, 13:19