Javne objave

feb  2017 16

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010 s spremembami) in 1. odstavka 40. člena ter 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 s spremembami), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo:

N A M E R O

OBČINA JESENICE, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1602/42, katastrska občina 2175 JESENICE parcela 1602/42 (ID 2026162), objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1602/42, katastrska občina 2175 JESENICE parcela 1602/42 (ID 2026162).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-81/2013

Prebrano 1682 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave