Javne objave

jun  2017 12

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010 in spr.) in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spr.), OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

 

NAMERO:

 

OBČINA JESENICE kot lastnica služeče nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1900/4 objavlja namero, da bo z družbo ELEKTRO GORENJSKA, d.d iz Kranja sklenila pogodbo o ustanovitvi stvarne služnosti:

  • dostopa preko služeče nepremičnine do gospodujoče nepremičnine z ID znakom parcela 2175 1900/1, na kateri je zgrajena transformatorska postaja in
  • vzdrževanja gospodujoče nepremičnine iz služeče nepremičnine.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15- dnevnega roka od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

Številka: 478-119/2009

                                                                                                 OBČINA JESENICE
                                                                                                            Župan
                                                                                          TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 1865 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave