Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

nov  2017 29

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnega premoženja

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

 

N A M E R O

o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu premičnega premoženja

 

  1. Občina Jesenice objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačnem prenosu rabljenih premičnin, ki so namenjene obratovanju žičnice Španov vrh, na lastnike žičniške naprave ter pripadajočih objektov in naprav žičnice, Športni center Španov vrh d.o.o., Spodnji Plavž 24 E, 4270 Jesenice.
  2. Premično premoženje države se lahko na podlagi 3. točke 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) brezplačno prenese z neposredno pogodbo na drugo osebo, če je njegova knjigovodska vrednost nič in je izločeno iz uporabe, ter bi bili stroški uničenja višji od pričakovane kupnine.
  3. Prvi odstavek 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), določa, da se namera o sklenitvi neposredne pogodbe objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

 

Številka: 478-63/2017

 

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1836 krat

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave