Skok na osrednjo vsebino

Javne objave

dec  2017 12

Namera o ustanovitvi služnostne pravice

Na podlagi osmega člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti OBČINA JESENICE objavlja naslednjo

NAMERO
O USTANOVITVI BREZPLAČNE SLUŽNOSTNE PRAVICE

OBČINA JESENICE, ki je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnin z ID znaki:

  • parcela 2175 1/8,
  • parcela 2175 7/2,
  • parcela 2175 30/6,
  • parcela 2175 30/7,
  • parcela 2175 1401/1 in
  • parcela 2175 1401/9,

objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev brezplačne služnosti na delu zgoraj navedenih nepremičnin, v korist društev:

GASILSKA ZVEZA JESENICE, Cesta maršala Tita 66, 4270 Jesenice in

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana,

s katerima je bila v namen izgradnje in uporabe regijskega gasilskega poligona sklenjena pogodba o ustanovitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičninah z ID znakom parcela 2175 1401/1, 1401/8 in 1401/9.

Pogodba o ustanovitvi neprave stvarne služnostne pravice bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani OBČINE JESENICE.

 

   OBČINA JESENICE
   ŽUPAN
Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-113/2017

Prebrano 2078 krat Nazadnje urejano na sreda, 13 december 2017 08:16

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave