Javne objave

jul  2018 06

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Občina Jesenice na podlagi 78. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo premičnine:    

  • Pisarniški (bivalni) kontejner v izmeri 6 x 2,4 m in sanitarni kontejner v izmeri 3 x 2,4 m, leto izdelave 2000.

Najnižja ponudbena cena je 600,00 EUR brez davka.

Predmet prodaje je naprodaj po načelu videno - kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi neposredne pogodbe ne bodo upoštevane.

Ogled je po predhodni najavi mogoč na lokaciji; Plato Plavški travnik (parkirišče).

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Primož Ažman, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 045 869 357.

Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Prijava se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni Občine Jesenice, pisno na naslov: Občina Jesenice, cesta železarjev 6, 4270 Jesenice ali po elektronski pošti na naslov: občTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Občine Jesenice do izteka 20- dnevnega roka od objave predmetne namere, prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Občine Jesenice oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.    

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja o ceni in drugih pogojih pravnega posla in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Ponudbena cena za premičnino ne sme biti nižja od s to namero določene najnižje ponudbene cene za premičnino, pri čemer ponudbena cena predstavlja končni znesek kupnine in ne vključuje morebitnih davščin in drugih dajatev.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice. Kupnina mora biti plačana v roku 8 dni od izdaje računa, rok za plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pogodbe.

Prodajalec bo po podpisu pogodbe izročil kupcu premičnino v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je dolžan premičnino prevzeti najpozneje v petih dneh od plačila kupnine.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

 

OBČINA JESENICE
ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 1415 krat Nazadnje urejano na petek, 06 julij 2018 12:31

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave